• Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των υποσταθμών μέσης τάσης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !