Παροχή Υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/11/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !