Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διάθεση των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ)

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με  σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην Παραλαβή, μεταφορά και τελική διάθεση των παραγόμενων εσχαρισμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ), ποσότητας 1.600 τόνων και συνολικού  προϋπολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η ποσότητα των εσχαρισμάτων που θα απομακρυνθούν, μπορεί να αυξομειωθεί κατά ± 30%, αναλόγως των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιμισκή 98, 4ος όροφος, την 7η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10πμ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διάθεση των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 07/07/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/06/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !