Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση των εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση των εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ).

  • Θέμα διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση των εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ).
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 22/05/2019
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/05/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/04/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22/04/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !