Προκήρυξη διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της  καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98,   4ος  όροφος, Θεσσαλονίκη.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 03/02/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 03/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !