Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/06/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/05/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 04/06/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !