Παροχή υπηρεσιών για τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών της ΕΥΑΘ Α.Ε. μέσω ειδικού Συμβούλου.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών της ΕΥΑΘ Α.Ε. μέσω ειδικού Συμβούλου.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/11/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/10/2019.
  • Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/11/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/10/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !