Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση και επισκευή φορτηγών

Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση και επισκευή φορτηγών

Παροχή υπηρεσιών για την ετήσια εξωτερική συνεργασία για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών για την ετήσια εξωτερική συνεργασία για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/04/2019 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/03/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22/03/2019
  • Πρόσκληση Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !