Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση και επισκευή φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών διετούς εξωτερικής συνεργασίας για τη συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/08/2021 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/08/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/08/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !