Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/10/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 17/10/2019.
  • CPV: 45259300-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/10/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !