Παροχή υπηρεσιών ετήσιας εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/07/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 23/06/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 06/07/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 50114000-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 23/06/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !