Παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων

Για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής ηλεκτροκινητήρων
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 10/04/2019
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 17/04/2019 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 15/03/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/03/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !