Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/09/2021 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/08/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !