Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης

Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ Εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, 2017

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 13/02/2017
  • Προθεσμία  ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών 06/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 12/01/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !