Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/11/2022 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/10/2022.
  • CPV: 50511000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 31/10/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !