Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών

Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών και προληπτικών ελέγχων για διαρροές ύδρευσης με ταυτόχρονη χαρτογράφηση (τοπογραφική αποτύπωση με μορφή οριζοντιογραφίας) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και όλων των υπολοίπων δικτύων.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/11/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !