Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης της  ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/07/2021 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/06/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/06/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !