Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ