Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/12/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/12/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: 22/12/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 14/12/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !