• Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/12/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !