Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού

Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου της κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου

  • Θέμα διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία κατάθεσης προσφορών 06/05/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/04/2019
  • Πρόσκληση Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !