Για την παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών και συντονισμού έργου της φάσης Α’ του προγράμματος εκσυγχρονισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών και συντονισμού έργου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/12/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !