Παροχή υπηρεσιών Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Συντονισμού Έργου της Φάσης Β του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Συντονισμού Έργου της Φάσης Β του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 30/05/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !