Παροχή υπηρεσιών αδειοδότησης της ΕΕΛΘ και της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης αυτής

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών αδειοδότησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης αυτής

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/03/2021 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/02/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !