Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού και υλικών από κατάλληλο προσωπικό

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού και υλικών από κατάλληλο προσωπικό
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/08/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/08/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/07/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !