Παροχή υπηρεσίας του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας για την επίβλεψη μέσω κέντρου ελέγχου, προληπτικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ 2016
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/10/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/10/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/10/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !