Παροχή Υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου

Παροχή Υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση του τμήματος μελετών της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “μελέτη στατικής επάρκειας και αποτύπωση του φέροντος οργανισμού του κεντρικού κτιρίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί των οδών Εγνατίας & Μελενίκου”

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 29/01/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/01/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !