ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού γεωτρήσεων με την μέθοδο Airlift.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού γεωτρήσεων με την μέθοδο Airlift.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 13/06/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/06/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/05/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !