Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης ΕΥΑΘ ΑΕ.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης ΕΥΑΘ ΑΕ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής προσφορών: 05/05/2023 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/04/2023.
  • CPV: 77312000-0,90911200-8,77340000-5,90511000-2
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !