• Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/01/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !