ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2012», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  340.000 €,  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/04/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/04/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/03/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !