ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ 2013
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/06/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/06/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις  
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου