Παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 03/11/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 03/11/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/10/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !