• Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας ελέγχου γεωτρήσεων και φύλαξης αντλιοστασίων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 28/08/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/08/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/07/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !