• Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας ελέγχου γεωτρήσεων, φύλαξης αντλιοστασίων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/12/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/12/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !