Παροχή διευκρινήσεων και παράταση για τον διαγωνισμό : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης GDPR

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή διευκρινήσεων και παράταση για τον διαγωνισμό : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 7/2/2018  ώρα 10.00 π.μ.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 7/2/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19/01/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !