Παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση ιλύος

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση ιλύος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/07/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/06/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !