• Θέμα διαγωνισμού: Παραλαβή, μεταφορά & αξιοποίηση του προϊόντος της μονάδας θερμικής ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/01/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !