Παραλαβή, μεταφορά & αξιοποίηση της ασβεστοποιημένης ιλύος

Παραλαβή, μεταφορά & αξιοποίηση της ασβεστοποιημένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) καθώς και της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ Αινεία).

  • Θέμα διαγωνισμού: Παραλαβή, μεταφορά & αξιοποίηση της ασβεστοποιημένης ιλύος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/06/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/06/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/06/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !