Παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση & τελική διάθεση της ασβεστοποιημένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) καθώς και της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ Αινεία).

  • Θέμα διαγωνισμού: Παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση & τελική διάθεση της ασβεστοποιημένης ιλύος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 30/04/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/04/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/04/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου,Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !