ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Προμήθεια φλοτέρ λυμάτων

Θέμα διαγωνισμού: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Προμήθεια φλοτέρ λυμάτων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/04/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/03/2021
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !