Μυοκτονία και απεντόμωση των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Μυοκτονία και απεντόμωση των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/09/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !