Μονάδες παραγωγής όζοντος

Προμήθεια & εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΑΙΝΕΙΑΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !