Μονάδες παραγωγής όζοντος

Προμήθεια και εγκατάσταση δυο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Μονάδες παραγωγής όζοντος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/05/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !