Μονάδα κλιματισμού – εξαερισμού

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια νέας μονάδας κλιματισμού-εξαερισμού για το κτίριο του χημείου, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

  • Θέμα διαγωνισμού: Μονάδα κλιματισμού – εξαερισμού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/06/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !