Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή

  • Θέμα διαγωνισμού: Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19/12/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !