Μετεωρολογικοί σταθμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο αυτόνομων τηλεμετρικών μετεωρολογικών σταθμών.

  • Θέμα διαγωνισμού: Μετεωρολογικοί σταθμοί
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 05/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !