Μεταφορά και τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση αφυδατωμένης ιλύος στην ΕΕΝΘ

Μεταφορά και τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Μεταφορά και τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση αφυδατωμένης ιλύος στην ΕΕΝΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/04/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/04/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !