Μακροχρόνια μίσθωση ενός εκτυπωτικού μηχανήματος για την εκτύπωση των λογαριασμών πελατών της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Μακροχρόνια μίσθωση ενός εκτυπωτικού μηχανήματος για την εκτύπωση των λογαριασμών πελατών της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/01/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/12/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !