Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/11/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/11/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/10/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου         Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !